Country:

Norway

Cities:

Oslo

Area of expertise:

Software Engineering

Job Description

Disclaimer: Denne stillingen er en fremtidig mulighet hos Avanade. Vi rekrutterer og intervjuer aktivt for denne stillingen, men går ikke inn i en tilbudsprosess for tiden.

Utbruddet og spredningen av COVID-19 har skapt usikkerhet hos mange, og i løpet av denne perioden er Avanade fokusert på personlig sikkerhet og velvære for våre ansatte og kandidater. Den gode nyheten er at Avanade er en organisasjon med 38 000 ansatte som er avhengig av nye måter å jobbe på hver dag, og vi har stolt på vår workplace experience for å styrke våre ansatte - uansett hvor de jobber - i 20 år nå. Takket være våre arbeidsplattformer - som Office 365, Microsoft Teams, SharePoint og mer - har vi vært i stand til å fortsette å levere sømløst arbeid og inngå dialig kandidater for å utforske muligheter for morgendagen.

Hva betyr det for deg? Det betyr at du kan søke og intervjue virtuelt med video for en fremtidig karrieremulighet uten press for å ta en beslutning. Det betyr at du vil ha sjansen til å få kontakt med ledere og rekrutteringsansvarlige i ditt eget tempo.


Vi oppfordrer deg til å snakke ærlig med din rekrutterer om dine karriere ambisjoner og forventninger gjennom denne rekrutteringsprosessen. Til gjengjeld er vi opptatt av å være transparante med deg om vår intensjon og mål rundt denne stillingen.Om stillingen

Rollen som løsningsutvikler handler for det meste om å designe, bygge, ta i bruk og teste løsninger på tvers av tjenester, applikasjoner og forretningsportaler. Løsningsutviklere er involvert i hele livssyklusen til prosjektet. De jobber tett på teamene for teknisk lederskap og funksjonalitet for å forstå hva som kreves i de ulike prosjektene, og for å ta seg av kundeforhold, endringskrav og forslagsutvikling.

Som løsningsutvikler på seniornivå vil du få definere et prosjekts funksjonelle og tekniske design, lede kodings- og uttestingsarbeidet, og forsikre deg om at Avanade leverer produkter som oppfyller klientens krav og forventninger. Du vil ofte være ansvarlig for leveringen av alle fasene av prosjektet – både plan, analyse, design, bygging og utprøving. Ofte vil du også samkjøre arbeid på tvers av landegrenser, med team som befinner seg både onshore, nearshore og offshore, og hvor medlemmene har ulike roller


Dine oppgaver til daglig:

• Designe og bygge fullstack-applikasjoner tilpasset agile-prosesser og anvendelse av gode CI/CD-praksiser

• Innhente og definere tekniske og operasjonelle krav samt brukerbehov for å kunne levere god funksjonalitet til sluttbruker

• Definere tekniske krav, operasjonelle krav og brukerkrav, utvikle konseptuell arkitektur og materiell for løsningsdesign, og utvikle løsningen mot designet

• Utvikle og iverksette hensiktsmessige prosedyrer for kvalitetskontroll og testing

• Inngå i et koordinert fellesskap av ressurspersoner i ulike roller – som businessanalytikere, prosjektledere, utviklere og testere, både nearshore og offshore – og dra nytte av deres ekspertise

• Samarbeide og kommunisere med kunder og partnere i prosjektene for å sikre levering av kvalitetsløsninger

• Være en aktiv del av fellesskapet av programvareingeniører for å bidra med kunnskap og tilbakemeldinger om tidligere implementeringsutfordringer hos kunder, anbefale metoder for å forenkle iverksettelse og oppnå bedre utnyttelse av Azures skytjenester

• Sporadisk ta ledelsen over teammedlemmer med mindre erfaring

• Jobbreiser ved behov


Om deg

Du er en erfaren utvikler og en som ser det store bildet. Du tenker analytisk, men vet hvordan du skal få satt ting ut i livet. Du har full forståelse for kundeleveranser, i tillegg til at du har kommersiell kløkt. Du er lidenskapelig opptatt av teknologi, og elsker å tilegne deg nye ferdigheter og å spesialisere deg videre.


Tekniske ferdigheter du sannsynligvis har:

• C# / .NET / .NET Core

• ASP.NET / ASP.NET MVC / APS.NET Core

• JavaScript / TypeScript

• React / Angular / Vue

• Azure / IaaS & PaaS / Infrastructure as Code

• MSSQL / TSQL / Entity Framework

• TFVC / Git / Source control

• NuGet / NPM / Package management

• Automatisert enhets- og integrasjonstesting 

• Erfaring med å jobbe innenfor et agile-prosjekt

• Erfaring med å jobbe med CI/CD-prosesser

• En forståelse av etterlevelse av regelverk og risikoledelse, herunder sikkerhet og personvern


Generelle utviklerferdigheter du sannsynligvis har:

• Avanserte ferdigheter innen å analysere, designe, utvikle, iverksette og vedlikeholde applikasjoner

• Utvikling av løsninger for datamaskin og nett

• Dokumentert erfaring innen applikasjonsutvikling, mønsterpraksis for koding, applikasjonstesting og komponentdesign


Forretningsferdigheter du sannsynligvis har:

• Tidligere prosjekt- og konsulentarbeid

• Utmerket evne til både skriftlig og muntlig å formidle kompleks informasjon til både tekniske og ikke-tekniske involverte parter

• Evne til å jobbe i globale team og samhandle med eksterne klienter i et profesjonelt vekstmarked


Gode språkferdigheter i både norsk og engelsk er et krav i denne stillingen

Du har sannsynligvis 2-5 års relevant arbeidserfaring med kundekontakt, og en bachelorgrad innen IT-teknologi, dataingeniørfag, informasjonsledelsessystemer eller beslektede felt.


Om Avanade

Avanade er en ledestjerne innen leveranse av innovative, digitale tjenester, forretningsløsninger og designbaserte opplevelser for alle typer kunder, og vi gjør det gjennom å ha de beste folkene og basere oss på økosystemet til Microsoft. Fagfolkene våre kombinerer teknologi, forretningsforståelse og bransjekunnskap for å skape og realisere løsninger for klienter og deres kundervåre kunder og våre kunders kunder, og for å få til dette har vi et digitalt nettverk bestående av over 30 000 mennesker i 25 land. Vi er tuftet på en kultur som vektlegger allsidighet og gjenspeiler samfunnene vi arbeider i, og dette skaper de beste ideene. Vi ønsker alle velkommen, og søker alltid etter mennesker som bruker hele seg i jobben, bygger lagånd sammen med andre og som oppfordrer til allsidighet både innen organisasjonen vår og utenfor. Avanade ble grunnlagt i 2000 av Accenture LLP og Microsoft, og vår største andelseier er Accenture.

Les gjerne mer på www.avanade.com

Apply now

Share this job:

Share Facebook Twitter Email

About Avanade

Avanade leads in providing innovative digital services, business solutions and design-led experiences for its clients, delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem. Our professionals combine technology, business and industry expertise to build and deploy solutions to realize results for clients and their customers. Avanade has 29,000 digitally connected people across 23 countries, bringing clients the best thinking through a collaborative culture that honors diversity and reflects the communities in which we operate. We welcome all, and seek talented individuals who can bring their whole self to work, build inclusive teams and encourage diversity inside and outside the organization. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more at www.avanade.com.