Country:

Norway

Cities:

Oslo

Area of expertise:

Software Engineering

Job Description

English title: Senior Front-End Developer

Om stillingen
Rollen som løsningsutvikler handler for det meste om å designe, bygge, teste og rulle ut løsninger på tvers av tjenester, applikasjoner og forretningsportaler. Løsningsutviklere er involvert i hele livssyklusen til prosjektet. De jobber tett på teamene for teknisk lederskap og funksjonalitet for å forstå hva som kreves i de ulike prosjektene, og for å ta seg av kundeforhold, endringskrav og forslagsutvikling.

Som front-end løsningsutvikler på seniornivå vil du være med å definere et prosjekts funksjonelle og tekniske design, med fokus på brukergrensesnitt og brukeropplevelse, og sørge for at Avanade leverer produkter som oppfyller våre kunders krav og forventninger til dette. Du vil ha en ledende rolle når det kommer til front-end utvikling, teknologi og kompetanse i utviklerfelleskapet, og på denne måten være med å bestemme veien videre.

Dine oppgaver til daglig:
     •  Designe og bygge responsive og adaptive brukergrensesnitt i applikasjoner gjennom å foreslå og implementere, gjenbrukbare og fleksible UI komponenter ved bruk av moderne verktøy og rammeverk (som f.eks. React, JavaScript, HTML5, C#, ASP.Net MVC).
     •  Jobbe sammen med andre utviklere, designere og arkitekter og bruke moderne webutvikling og DevOps praksiser for å sørge for at løsningene overholder krav om sikkerhet, ytelse, tilgjengelighet og browser-kompabilitet.
     •  Ta en aktiv del i fellesskapet av utviklere i selskapet ved å bidra med deling av kunnskap og erfaringer spesielt på front-end området.

Om deg
Du er en utvikler med fokus på Front-End og mer enn 3 års erfaring som evner å se det store bildet – både teknisk og kommersielt. Du har god erfaring med ulike verktøy og rammeverk for Front-End sånn som en eller flere av React, Angular, Vue, TypeScript, jQuery, JavaScript, HTML5 og ASP.Net MVC, men gjerne også mer generelt som C#, .Net og .Net Core. Det er en fordel om du også har erfaring med Azure. 

Du har erfaringer med å gjennomføre prosjekter med fokus på UX design og kjenner til metoder og teknikker for å oppnå dette, f.eks. brukertesting, Design Thinking, WCAG ol. Du er opptatt av teknologi, og holder deg oppdatert slik at du er en viktig bidragsyter både i prosjektsammenheng og ved å dele og veilede dine kollegaer. Du har god forståelse for kundeleveranser og forstår det kommersiell i disse.

Tekniske- og forretningsferdigheter du sannsynligvis har
  • God forståelse for utvikling generelt og spesielt Front-End ved bruk av JavaScript, TypeScript, React, HTML5, CSS3, Bootstrap og ASP.Net MVC. Erfaring med C#, .NET og .NET Core er en fordel.
     •  Evnen til å forstå kundens behov og omsette disse til brukerhistorier og endelige løsning som oppfyller forventninger til funksjonalitet og brukeropplevelse.
     •  Har gjerne erfaring med løsninger i Azure, og kjenner til tjenestene plattformen tilbyr. Sertifisert Azure Developer Associate er en fordel.
     •  Forstår prinsippene rundt DevOps og benytter verktøy som Git, Grunt, Bower, npm o.l.
     •  Erfaring med å jobbe etter agile praksiser.
     •  Tidligere prosjekt- og konsulentarbeid hvor du har vist at du har gode evner til å både muntlig og skriftlig formidle kompleks informasjon til både tekniske og ikke-tekniske involverte parter.
     •  Gode språkferdigheter i både norsk og engelsk er et krav i denne stillingen.


Ikke stillingen for deg? Send oss gjerne din informasjon gjennom Talent Community så vi kan holde kontakten, og så sier vi fra når en stilling åpner seg. Følg oss gjerne på LinkedIn, der legger vi ut alle åpninger.


Apply now

Share this job:

Share Facebook Twitter Email

About Avanade

Avanade leads in providing innovative digital services, business solutions and design-led experiences for its clients, delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem. Our professionals combine technology, business and industry expertise to build and deploy solutions to realize results for clients and their customers. Avanade has 29,000 digitally connected people across 23 countries, bringing clients the best thinking through a collaborative culture that honors diversity and reflects the communities in which we operate. We welcome all, and seek talented individuals who can bring their whole self to work, build inclusive teams and encourage diversity inside and outside the organization. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more at www.avanade.com.