Country:

Norway

Cities:

Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim

Area of expertise:

Software Engineering

Job Description

English title: Senior Developer


Om stillingen

Rollen som løsningsutvikler handler for det meste om å designe, bygge, teste og rulle ut løsninger på tvers av tjenester, applikasjoner og forretningsportaler. Løsningsutviklere er involvert i hele livssyklusen til prosjektet. De jobber tett på teamene for teknisk lederskap og funksjonalitet for å forstå hva som kreves i de ulike prosjektene, og for å ta seg av kundeforhold, endringskrav og forslagsutvikling.

Som løsningsutvikler på seniornivå vil du være med å definere et prosjekts funksjonelle og tekniske design, gjerne lede og styre utviklingsteamet, og sørge for at Avanade leverer produkter som oppfyller våre kunders krav og forventninger. Du vil også kunne samkjøre arbeid på tvers av landegrenser, med team som befinner seg både onshore, nearshore og offshore, og hvor medlemmene har ulike roller.


Om deg

Du er en utvikler med mer enn 5 års erfaring som evner å se det store bildet – både teknisk og kommersielt. Du har god erfaring med C#, .Net og .Net Core, samt Azure. Du tenker analytisk, men vet hvordan du skal få satt ting ut i livet. Du har erfaring med å lede andre utviklere og er en veileder som kan gi støtte og selvtillit hos dine kollegaer. Du har god forståelse for kundeleveranser og forstår det kommersiell i disse. Du er opptatt av teknologi, og elsker å tilegne deg nye ferdigheter og dele dette med dine kollegaer.


Dine oppgaver til daglig:

 • Designe og bygge fullstack-applikasjoner basert på DevOps prinsipper.
 • Innhente og definere brukerbehov samt tekniske og operasjonelle krav for å kunne levere god funksjonalitet til sluttbruker.
 • Inngå som en del av et sammensatt leveranseteam og gjerne lede utviklingsteamet.
 • Samarbeide og kommunisere tett med kunder og interessenter i prosjektene for å sikre leveranse av kvalitetsløsninger.
 • Ta en aktiv del i fellesskapet av utviklere i selskapet ved å bidra med deling av kunnskap og erfaringer, og støtte opp og veilede mindre erfarne konsulenter i deres jobb.

Tekniske- og forretningsferdigheter du sannsynligvis har

 • God forståelse for utvikling, spesielt ved bruk av C#, .NET og .NET Core. Erfaring med JavaScript/TypeScript og React/Angular/Vue er en fordel.
 • Erfaring med løsninger i Azure, og kjenner godt til tjenestene plattformen tilbyr. Sertifisert Azure Developer Associate er en fordel.
 • Et godt øye for kodekvalitet og forståelse for tjenestebasert arkitektur – du liker et godt håndverk.
 • Forstår prinsippene rundt DevOps og benytter konsepter som automatisert testing og CI/CD prosesser.
 • Erfaring med å jobbe etter agile praksiser.
 • Tidligere prosjekt- og konsulentarbeid hvor du har vist at du har gode evner til å både muntlig og skriftlig formidle kompleks informasjon til både tekniske og ikke-tekniske involverte parter.
 • Gode språkferdigheter i både norsk og engelsk er et krav i denne stillingen.
Apply now

Share this job:

Share Facebook Twitter Email

About Avanade

Avanade leads in providing innovative digital services, business solutions and design-led experiences for its clients, delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem. Our professionals combine technology, business and industry expertise to build and deploy solutions to realize results for clients and their customers. Avanade has 29,000 digitally connected people across 23 countries, bringing clients the best thinking through a collaborative culture that honors diversity and reflects the communities in which we operate. We welcome all, and seek talented individuals who can bring their whole self to work, build inclusive teams and encourage diversity inside and outside the organization. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more at www.avanade.com.