Country:

Norway

Cities:

Oslo

Area of expertise:

Analytics

Job Description

Om stillingen:

Som analyserådgiver vil du samarbeide med kundene i å formulere bedriftsstrategien sin, for så å finne frem til løsninger og tjenester som vil hjelpe kunden i å oppnå målene sine. Omfanget av løsningene kan omfatte et mangfold av data (inkludert IOT) og avanserte analysetilnærminger, for eksempel datatransformasjon, datamodellering, maskinlæring og interaksjon og visualisering med data, alle drevet av Microsoft Azure-teknologier.

Personen vi ser etter vil være en pålitelig, langtidsbasert rådgiver for våre kunder i arbeidet med data- og analyseprosjekter.Arbeidsoppgaver:

• Å gjøre bedriftskrav om til tekniske løsninger

• Analysere gjeldende praksiser og prosesser innen bedriften, samt finne frem til fremtidige forretningsmuligheter hvor man kan gjøre nytte av Microsoft Azure Data & Analytics PaaS-tjenester.

• Ha en nøkkelrolle innen leveranse og prosjektledelse, og være forbindelsespunktet mellom klienten og utviklerne

• Styre risiko, jobbe med antagelser og utvikle estimater.

• Bygge relasjoner med løsningsarkitekter, og samarbeide om å fremme gode praksiser for løsningsarkitektur innen hele selskapet.Tekniske ferdigheter:

• Levere tjenester basert på kundenes behov, og å møte kundens målsetninger, men samtidig ta hensyn til balansen mellom kostnader, kapasitet og risiko.

• Erfaring med å gjøre bedriftens bruk og krav om til tekniske løsninger.

• Erfaring med datakartlegging og analyseløsninger.

• En solid forståelse av verdiproposisjon(er) forbundet med AI, data, PaaS, og DevOps.

• Evne til å utføre dataprofilering, katalogisering og kartlegging for teknisk design og bygging av tekniske dataflyter.

• Kunnskap om flere ulike datakonstruksjoner og -strukturer for å skape analyseløsninger.

• Erfaring med å løse bedriftsproblemer ved hjelp av en eller flere av Azures data- og analysetjenester.

• Interesse for AI.

• Kunnskap om DevOps-prosesser (inkludert CI/CD) og infrastruktur som grunnlag for kode.

• Ønskede sertifiseringer: Enten MCSE: Data Management and Analytics eller noen av MCSA-ene som fører til denne sertifiseringen. Eksamen AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals er også foretrukket.Ferdigheter ellers: 

• Flytende skriftlig og muntlig norsk er en forutsetning.

• Kunne forklare komplekse analytiske metoder og begreper på en ikke-teknisk måte.

• God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne og gode presentasjonsferdigheter.

• Gode samarbeidsevner og erfaring med å jobbe med fjern-team.


Du har sannsynligvis en bachelor og/eller master innen datavitenskap, IT-systemer eller lignende felt. En tilsvarende kombinasjon av utdanning og erfaring vil også være tilstrekkelig.


Vi ser etter noen med minst 2 års arbeidserfaring med Azure PaaS-løsninger.


Du har sannsynligvis ca. 5–7 års erfaring eller mer med å levere programmer og systemintegrasjonsprosjekter som helt eller delvis er basert på Microsoft-komponenter.Spørsmål om denne stillingen?

Kontakt 1: Ana Reynolds

Jobbtittel: TA Manager Norge og Finland 

E-post: ana.reynolds@avanade.com                                      


Kontakt 2: Kaisa Lervik

Jobbtittel: Head of Analytics Norway

E-post: kaisa.lervik@avanade.com     Om Avanade

Avanade er en ledestjerne innen leveranse av innovative, digitale tjenester, forretningsløsninger og designbaserte opplevelser for alle typer kunder, og vi gjør det gjennom å ha de beste folkene og basere oss på økosystemet til Microsoft. Fagfolkene våre kombinerer teknologi, forretningsforståelse og bransjekunnskap for å skape og realisere løsninger for våre kunder og våre kunders kunder, og for å få til dette har vi et digitalt nettverk bestående av over 30 000 mennesker i 24 land. Vi er tuftet på en kultur som vektlegger allsidighet og gjenspeiler samfunnene vi arbeider i, og dette skaper de beste ideene. Vi ønsker alle velkommen, og søker alltid etter mennesker som bruker hele seg i jobben, bygger lagånd sammen med andre og som oppfordrer til allsidighet både innen organisasjonen vår og utenfor. Avanade ble grunnlagt i 2000 av Accenture LLP og Microsoft, og vår største andelseier er Accenture.


Les gjerne mer på www.avanade.com


Apply now

Share this job:

Share Facebook Twitter Email

About Avanade

Avanade leads in providing innovative digital services, business solutions and design-led experiences for its clients, delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem. Our professionals combine technology, business and industry expertise to build and deploy solutions to realize results for clients and their customers. Avanade has 29,000 digitally connected people across 23 countries, bringing clients the best thinking through a collaborative culture that honors diversity and reflects the communities in which we operate. We welcome all, and seek talented individuals who can bring their whole self to work, build inclusive teams and encourage diversity inside and outside the organization. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more at www.avanade.com.